- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

مجری طرح توسعه میدان آذر اناران منصوب شد

با حکم مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت کیوان یاراحمدی به سمت “مجری طرح توسعه میدان آذر اناران” منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت در متن حکم عبدالرضا حاجی حسین نژاد، مدیرعامل شرکت متن آمده است:

نظر به تخصص و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم، به عنوان “مجری طرح توسعه میدان آذر اناران” منصوب می‌گردید.

توفیق شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

[1] [2] [3] [4]