- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بازدید مدیران و سردبیران معاونت خبر صدا و سیما از میادین مشترک نفتی غرب کارون

مدیران و سردبیران معاونت خبرصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در روز سه شنبه و چهارشنبه (۱۹ و ۲۰ اسفند) از میادین مشترک نفتی غرب کارون بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در پی این بازدید مدیران و سردبیران حوزه ی خبر صدا و سیما به همراه مجریان طرح های توسعه ای آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، ‌یاران شمالی، یاران جنوبی و یادآوران در جریان آخرین وضعیت توسعه ای این منطقه قرار گرفتند.

[1] [2] [3] [4]