اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ EN

مناقصه میدان نفتی آزادگان جنوبی شماره:‌ ط آ ج/۹۳/۰۰۷ نوبت اول

monaghese

۲۹ تیر ۱۳۹۳ساعت: ۱۳:۲۹۱۲۴ بازدید