اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ EN

مناقصه میدان گازی کیش شماره: م ط ک -۰۲-۹۳ نوبت دوم

pedec.ir

۱۷ تیر ۱۳۹۳ساعت: ۱۰:۳۱۱۵۲ بازدید