اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ EN

مناقصه میدان گازی کیش شماره:‌ م ط ک/۹۳/۰۲ نوبت اول

monaghese

۱۴ تیر ۱۳۹۳ساعت: ۱۴:۴۲۱۹۸ بازدید