- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران ۱۰ تفاهمنامه خارجی و داخلی امضا کرد

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران طی ۳ روز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت ۳ تفاهمنامه با کشورهای خارجی و ۷ تفاهمنامه با شرکت های داخلی امضا کرد. 
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، تفاهمنامه های این شرکت را در دو بخش تامین کالا و ارایه خدمات ملی و استفاده از خدمات ملی امضا کرده است.
امضای تفاهمنامه شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران با سه کشور خارجی
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران طی سه روز نخست برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت با سه شرکت از کشور چین، هلند و مجارستان در زمینه تامین کالا به شرط انتقال فناوری تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
براساس این گزارش  یکی ازتفاهمنامه شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران با همکاری سه جانبه این شرکت با شرکت هلندی و یک شرکت ایرانی به منظور تامین نیازهای شرکت کالا طبق در خواست این شرکت با شرط انتقال فناوری امضا شد.
امضای تفاهمنامه با ۷ شرکت داخلی
همچنین شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران طی سه روز نخست برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت با ۷ شرکت داخلی با عنوان های؛ سهند پالایش یاس، ساخت تجهیزات تامکار، پارسیان، بنیان کیش، استانداری مازندران، گروه نوآوران تجهیزات صنعتی و دنج سفر کیش تفاهمنامه همکاری امضا کرد.
[1] [2] [3] [4]