- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از طرح توسعه میدان نفتی منصوری

2 [1] مهندس حسین نژاد از کارخانه جدید نمکزدایی و بهره برداری منصوری بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، ‌مدیرعامل این شرکت ضمن بازدید ازکارخانه نمکزدایی و بهره برداری منصوری در جلسه ای که در محل اجرای پروژه با حضور مجری، کارشناسان، پیمانکاران و مشاور طرح تشکیل شد شرکت کرد و در جریان مراحل عملیات اجرایی طرح قرار گرفت.

مهنس حسین نژاد ضمن اعلام رضایت از پیشرفت و نحوه اجرای پروژه، ابراز امیدواری نمود با بررسی مسائل و رفع مشکلات موجود، طرح توسعه میدان منصوری در آینده نزدیک به بهره برداری کامل برسد.

لازم به ذکر است پیشرفت طرح منصوری تاکنون ۹۸/۳۳ درصد و میزان پیشرفت کارخانه حاضر ۹۵/۹۷می باشد.

گفتنی است: در پایان جلسه از زحمات آقای مهندس حامد انواری که سابق بر این در این طرح مسئولیت سرپرستی مهندسی و ساختمان طرح را بر عهده داشت به دلیل نائل آمدن به افتخار بازنشستگی قدردانی بعمل آمد.

[2] [3] [4] [5]