سال توليد، پشتيبانی ها و مانع‌زدايی ها
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ EN

محور اصلی همکاری های شرکت ملی نفت ایران

بررسی ها نشان می دهد از میان حوزه های مختلف پژوهش و فناوری که شرکت ملی نفت ایران با همکاری دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان بر آنها تمرکز کرده است، مقوله ازدیاد برداشت بیش از هر موضوعی مدنظر قرار دارد بطوریکه طی چهار سال اخیر، ۳۶ پروژه در این زمینه انجام شده و خاتمه یافته است و هم اکنون بیش از ۲۰ پروژه نیز در دست اقدام است.
به گزارش خبرنگار NIOC، براساس تفاهمنامه همکاری مبادله شده با مراکز تحقیقاتی و به منظور سیاست گذاری در خصوص نحوه تعاملات پژوهشی و فناوری، همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی درون صنعت نفت و همکاری با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان خارج از صنعت نفت در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، این همکاری ها در ۱۱ حوزه فناوری شامل ازدیاد برداشت نفت، مدلسازی و کنترل و مدیریت مخازن هیدروکربور، تولید و بهره برداری، علوم زمین، عملیات حفاری، بانک های اطلاعاتی یکپارچه، محیط زیست، بهینه سازی مصرف انرژی، ساخت تجهیزات و مواد، بهره وری و اثربخشی و حوزه نگهداشت تخصصی تولید صورت می گیرد که از این میان، حوزه ازدیاد برداشت، بیشترین سهم پروژه های انجام شده را طی چهار سال اخیر به خود اختصاص داده است.
از سال ۸۹ تا نیمه اول سال جاری، ۳۶ پروژه در حوزه ازدیاد برداشت انجام شده است و پس از ازدیاد برداشت، حوزه محیط زیست با ۳۴ پروژه و حوزه بهره وری و اثربخشی با ۲۷ پروژه ی به انجام رسیده، دیگر مقوله هایی هستند که در مرکز توجه شرکت ملی نفت ایران واقع شده اند.
این گزارش حاکیست: از ۱۱ حوزه فناوری مورد اشاره، در مجموع ۲۱۸ پروژه از سال ۸۹ تا نیمه اول سال جاری انجام شده است و هم اکنون ۱۳۳ پروژه در دست اقدام است. در بین پروژه های پژوهشی و فناوری در حال اقدام نیز، همچنان ازدیاد برداشت بیشترین تعداد پروژه ها را به خود اختصاص داده است و پس از آن، پروژه های مربوط به عملیات حفاری و ساخت تجهیزات و مواد، بیشترین تعداد پروژه های پژوهشی و فناوری را در اختیار دارند.
گفتنی است با توجه به ضرورت تغییر رویکرد شرکت ملی نفت ایران از یک شرکت عملیات محور به شرکتی دانش محور، مطالعات گسترده ای صورت گرفته است که در نهایت، ۱۱ حوزه فناوری شناسایی و در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسید.

دیدگاه‌ ها

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. گزینه‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۵ آبان ۱۳۹۲ساعت: ۱۴:۰۳۴۴۱ بازدید