- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون

– انتقال نفت خام میادین غرب کارون به مبادی صادراتی

EPC  و توسط پیمانکاران ایرانی

– تلمبه خانه غرب کارون (واقع در جنوب غربی اهواز و در امتداد جاده اهواز – خرمشهر)

– تلمبه خانه امیدیه (مجاورت شهرستان امیدیه)

– پایانه صادراتی بهرگان حدفاصل دیلم – گناوه

– پایانه صادراتی خارگ

– از سال ۱۳۸۶

[2] [3] [4] [5]