- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

طرح ملی دیسپچینگ نفت و گاز

– یکپارچه سازی، کنترل و پایش جریان تولید و تحویل نفت و گاز از چاه های تولیدی نفت و گاز تا مبادی تحویل داخلی و صادراتی

– افزایش قابلیت اطمینان سیستم تولید نفت و گاز به متقاضیان از طریق پیش بینی و تابع احتمالی

– امکان برنامه ریزی تخصیص نفت و گاز همزمان با توسعه میادین

– جمع آوری و تحلیل مکانیزه اطلاعات

– تهیه و نگهداری گزارشات جهت اطلاع رسانی دقیق و به موقع برای تصمیم گیری های سطوح عالی مدیریت شرکت ملی نفت ایران

– امکان برنامه ریزی تعمیرات همزمان با مدیریت تولید

– تسهیل در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

– اندازه گیری و انجام محاسبات میزان نفت و گاز تحویلی به مبادی تحویل داخلی و صادراتی

-مانیتورینگ و کنترل بسته ۵۰ حلقه چاه انتخابی

در دست مذاکره

ایجاد ۲ مرکز مانیتورینگ اصلی و پشتیبان و ایجاد ۲۹ مرکز مانیتورینگ در زیر مجموعه شرکت های تولیدی تابع شرکت ملی نفت ایران شامل شرکت های نفت فلات قاره، نفت و گاز پارس، اروندان، پایانه های نفتی، شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت مناطق نفت خیز جنوب

 

[2] [3] [4] [5]