اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام

موقعیت جغرافیایی طرح:

محدوده سرزمینی شهر اهواز، جزیره سیری،بهرگان،امیدیه و گوره است

اهداف طرح:

احداث ۱۷ مخزن استراتژیک نفت خام مجموعاً به ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه شامل:

اهواز ( ۵ مخزن برای ۲ میلیون بشکه ) – امیدیه ( ۴ مخزن برای ۳ میلیون بشکه) – گوره ( ۶ مخزن برای ۴ میلیون بشکه) – سیری ( ۱ مخزن برای ۰/۵ میلیون بشکه) – بهرگان ( ۱ مخزن برای ۰/۵ میلیون بشکه)

۱ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۲۱۳۸۰ بازدید