اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

پروژه احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی

موقعیت طرح:

۴۵ کیلومتری جنوب غربی اهواز در مجاورت کارخانه گاز و گاز مایع NGL3200

اهداف طرح:

تأمین برق میادین نفتی غرب کارون شامل آزادگان شمالی و جنوبی، یاران شمالی و جنوبی، یادآوران، کارخانه گاز و گاز مایع NGL3200 و تلمبه خانه غرب کارون

احداث پست های برق ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلو ولت

احداث ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت

احداث خط لوله انتقال آب و احداث تصفیه خانه مناسب جهت تأمین آب نیروگاه

احداث خط لوله انتقال گاز بین نیروگاه و NGL3200 و ایستگاه تقلیل فشار گاز جهت تأمین گاز نیروگاه.

 

 

 

۱۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۵۶۳۵۳ بازدید