- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

طرح ملی میترینگ

– تحقق مفاد بند ( ج ) ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور

– شفاف سازی تراز هیدروکربوری کشور و رفع ابهام از ارقام تحویل و تحول مواد نفتی.

– تشخیص و کنترل میزان هدر رفتگی مواد نفتی

– ایجاد بستر مناسب برای عقد قرارداد های فروش خوراک به مشتریان و تسهیل درپیاده سازی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴ قانون اساسی

 

در دست مذاکره

طرح از لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای گستردگی بالایی بوده و در حال حاضر با ۷۱ ایستگاه زیر نظر هفت مدیریت اصلی شامل وزارت نفت، مجموعه شرکت ملی نفت ایران (شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت نفت فلات قاره،  شرکت نفت مناطق مرکزی، شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت پایانه های نفتی ایران)، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش در حیطه ۱۵ استان کشور پراکنده می باشد

 

[2] [3] [4] [5]