اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ EN

طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی

موقعیت جغرافیایی :

 در۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز، (غرب رودخانه کارون) و در غرب میدان آزادگان جنوبی در نقطه صفر مرزی با کشور عراق، در محدوده طلائیه قرار گرفته است بگونه ای که قسمت اعظم میدان در کشور عراق واقع شده است.

هدف:

فاز تولید زودهنگام:

تولید ۲ هزار بشکه نفت خام در روز ( طی مدت ۹ ماه که از بهمن ماه ۱۳۹۱ محقق گردید.)

فاز تولید نهایی:

تولید ۳۰ هزار بشکه نفت خام در روز طی مدت ۵۲ ماه از تاریخ مؤثر شدن رئوس توافقات HOA

نوع قرارداد:

بیع متقابل

 

 

 

 

۲۰ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۲۲۵۵۴ بازدید