اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ EN

طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی

  • اهداف اجرای طرح:

فاز تولید زود هنگام : تولید ۲ هزار بشکه نفت خام در روز (طی مدت ۹ ماه که از بهمن ماه ۱۳۹۱ محقق گردید.)

فاز تولید نهایی : تولید ۳۰ هزار بشکه نفت خام در روز طی مدت ۵۲ از تاریخ موثر شدن رئوس توافقات HOA

 

 

  • نوع قرارداد

بیع متقابل

  • موقعیت جغرافیایی:

۱۳۰ کیلومتـری جنوب غربی اهـواز (غرب رودخانه کارون) و در غرب میدان آزادگان جنوبی در نقطه صفر مرزی با کشور عراق، در محدوده طلاییه در هورالعظیم قرار گرفته است

مدت زمان اجرا:

در آبان ماه سال ۱۳۹۵ با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید

 

 

 

 

 

۲۰ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۲۲۸۸۷ بازدید