- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

معاونان امور بین الملل و برنامه ریزی و نظارت…

وزیر نفت با صدور احکامی، علی ماجدی را به عنوان معاون امور بین الملل و بازرگانی و منصور معظمی را به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری خود منصوب کرد. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در حکم بیژن زنگنه خطاب به علی ماجدی آمده است: با توجه به تجارب و توانمندی های جنابعالی، بدینوسیله به عنوان معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر منصوب می شوید، از خداوند متعال توفیقات جنابعالی را مسئلت دارد.
همچنین وزیر نفت در حکم منصور معظمی، ضمن تشکر از وی در دوران تصدی مسئولیت سرپرستی امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت آورده است: با توجه به تجارب، شایستگی ها و سوابق خدمات جنابعالی در صنعت نفت، بدینوسیله به عنوان معاون امور برنامه ریزی و منابع هیدروکربوری وزارتخانه منصوب می شوید.
بیژن زنگنه در حکم دیگری، ضمن تشکر از خدمات و زحمات محسن خجسته مهر در مدت عهده داری مسئولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، وی را به عنوان مشاور وزیر و بنا به پیشنهاد آقای دکتر معظمی به عنوان قائم مقام معاونت برنامه ریزی منصوب کرد.

[1] [2] [3] [4]