- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی بارگیری می شود

سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی تا پایان آبان ماه سالجاری از یارد بندرعباس به سمت پارس جنوبی بارگیری می شود. 

شهریار افشار پناه؛ مدیر پروژه ساخت سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی درشرکت ایزوایکو در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت ایران گفت: ساخت سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی تا کنون بیش از ۹۲ درصد پیشرفت داشته است.

وی تصریح کرد: این سکو حدود ۲۸۰۰ تن وزن دارد و پایه فلزی آن نیز که پیش از این نصب شده، ۱۷۰۰تن وزن دارد.
مدیر پروژه ساخت سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی درشرکت ایزوایکوتاکید کرد: با ساخت سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی در یارد بندرعباس و نصب آن در پارس جنوبی حدود یک میلیارد فوت مکعب به ظرفیت گازی کشور افزوده خواهد شد.
[1] [2] [3] [4]