- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

فاز دوم طرح نظرسنجی درون سازمانی شرکت ملی

  روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در راستای ارتقای سطح عملکرد خود و افزایش رضایتمندی کارکنان این شرکت، فاز دوم طرح نظرسنجی درون سازمانی را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار NIOC، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران پس از اجرای موفق اولین طرح نظرسنجی کارکنان صنعت نفت که سال گذشته انجام شد، نسبت به برگزاری فاز دوم این طرح اقدام کرده است.

این فرم نظرسنجی شامل ۱۴ سوال درباره شیوه عملکرد روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران است که مختص کارکنان صنعت نفت، به ویژه همکاران شرکت ملی نفت ایران تهیه شده است.

بنابراین گزارش، علاقمندان پس از تکمیل فرم نظرسنجی می توانند آن را از طریق نمابر یا پست الکترونیکی روابط عمومی ارسال کرده و یا به آدرس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران که در ابتدای فرم مذکور قید شده است، ارسال کنند.

بهبود فرآیند کار، افزایش رضایتمندی مخاطبان و شکوفایی نیروی تفکر و خلاقیت کارکنان شرکت ملی نفت ایران از جمله اهداف اجرای فاز دوم طرح نظرسنجی عملکرد روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران است.

[1] [2] [3] [4]