- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

سرپرست حفاری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد

حسین شوراب پس از چهل سال خدمت در بخش حفاری صنعت نفت،به افتخار بازنشستگی نایل و راهبری اداره حفاری نفت مرکزی به غلامرضا شهروزی سپرده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، حبیب اله علی آبادی؛ مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران طی حکمی، غلامرضا شهروزی را به عنوان سرپرست اداره حفاری این شرکت منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، در این حکم ضمن انتصاب سرپرست اداره حفاری، از زحمات بی دریغ حسین شوراب که افتخارات فراوانی را برای بخش حفاری نفت مناطق مرکزی به ارمغان آورده، تقدیر به عمل آمده است.

[1] [2] [3] [4]