- شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC - http://pedec.ir -

عیدی واحد ICT منطقه لاوان به کارکنان سکوی بلال

با ایجاد زیر‌ساخت جدید و با تلاش بی وقفه کارشناسان مخابرات و ICT منطقه لاوان، مرکز تلفن سکوی بلال به مرکز کارین ۲۰۰۰ این منطقه متصل و شماره‌گیری مستقیم بین کلیه شماره‌های داخلی سکو با منطقه و شماره‌های داخلی منطقه با سکو امکانپذیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، این امر علاوه بر برقراری ارتباطات عملیاتی بین منطقه و سکوی بلال، دسترسی کلیه مشترکین و متخصصین این سکو را به امکانات خطوط  FX‌و شهری منطقه جهت امور عملیاتی و رفاهی فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، علیرضا کامیابی؛ رییس فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات منطقه لاوان در این زمینه گفت: واحد ICT این منطقه، با استفاده از آخرین تکنولوژی و فن‌آوری‌های روز و افراد توانمند خود می‌کوشد با فراهم آوردن ارتباط بهینه در راستای افزایش تولید و خدمات‌رسانی به کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران اقدام کند.

[1] [2] [3] [4]