سال رونق تولید
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ EN

مناقصات

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (استعلام شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۵) نوبت دوم

۲۹ / ۰۵ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مشاور ذی‌صلاح را برای انجام خدمات زیر انتخاب نماید: شرح مختصر خدمات خدمات نظارت بر امور تحت‌الارضی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی. محل و مدت انجام خدمات […]

آگهی مناقصه عمومی تأمین کالا (مناقصه شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۷) نوبت دوم

۲۹ / ۰۵ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریقمناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای، کالای مشروح زیر را از شرکت‌های تأمین‌کننده داخلی خریداری نماید: شرح مختصر کالای موردنیاز تأمین و تحویل ۱،۴۰۰،۰۰۰ تن سنگ لاشه در میدان نفتی آزادگان جنوبی. محل و مهلت تحویل […]

آگهی مناقصه عمومی تأمین کالا (مناقصه شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۸) نوبت دوم

۲۹ / ۰۵ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگانجنوبی) در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک‌ مرحله‌ای، کالای مشروح زیر را از شرکت‌های تأمین‌کننده داخلی خریداری نماید: شرح مختصر کالای موردنیاز تأمین و تحویل ۱٫۶میلیون مترمربع ژئوتکستایل و ۱٫۶میلیون مترمربع ژئوکامپوزیت در میدان نفتی آزادگان جنوبی. […]

آگهی شناسایی آزمایشگاه‌های داخلی در حوزه مکانیک، فلزشناسی و پلیمر (نوبت دوم)

۲۹ / ۰۵ / ۱۳۹۷

حمایت از کالای ایرانی شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد؛ به منظور شناسایی، امکان‌سنجی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی جهت انجام آزمایش‌های مرتبط با پروژه‌های خود (در زمینه‌ تست‌های مکانیکال، شیمیایی، خوردگی، پوشش، متالوگرافی و …) نسبت به ارزیابی توانمندی آزمایشگاه‌های دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه‌های مکانیک، […]

آگهی شناسایی آزمایشگاه‌های داخلی در حوزه مکانیک، فلزشناسی و پلیمر (نوبت اول)

۲۷ / ۰۵ / ۱۳۹۷

حمایت از کالای ایرانی   شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد؛ به منظور شناسایی، امکان‌سنجی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی جهت انجام آزمایش‌های مرتبط با پروژه‌های خود (در زمینه‌ تست‌های مکانیکال، شیمیایی، خوردگی، پوشش، متالوگرافی و …) نسبت به ارزیابی توانمندی آزمایشگاه‌های دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه‌های […]

آگهی مناقصه عمومی تأمین کالا (مناقصه شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۸) نوبت اول

۲۷ / ۰۵ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگانجنوبی) در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک‌ مرحله‌ای، کالای مشروح زیر را از شرکت‌های تأمین‌کننده داخلی خریداری نماید: شرح مختصر کالای موردنیاز تأمین و تحویل ۱٫۶میلیون مترمربع ژئوتکستایل و ۱٫۶میلیون مترمربع ژئوکامپوزیت در میدان نفتی آزادگان جنوبی. […]

آگهی مناقصه عمومی تأمین کالا (مناقصه شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۷) نوبت اول

۲۷ / ۰۵ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریقمناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای، کالای مشروح زیر را از شرکت‌های تأمین‌کننده داخلی خریداری نماید: شرح مختصر کالای موردنیاز تأمین و تحویل ۱،۴۰۰،۰۰۰ تن سنگ لاشه در میدان نفتی آزادگان جنوبی. محل و مهلت تحویل […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (استعلام شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۵) نوبت اول

۲۷ / ۰۵ / ۱۳۹۷

  طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مشاور ذی‌صلاح را برای انجام خدمات زیر انتخاب نماید: شرح مختصر خدمات خدمات نظارت بر امور تحت‌الارضی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی. محل و مدت انجام […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۲) نوبت دوم

۰۸ / ۰۵ / ۱۳۹۷

شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه ذیل را به یک شرکت پیمانکاری (و یا مشارکتی از یک پیمانکار و یک مشاور) ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر پروژه احداث و راه‌اندازی تأسیسات سرچاهی و Flow Line باقیمانده چاه‌های واگذار نشده فاز […]

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات عمومی مناقصه شماره : ح م ت ن/۹۷/۳۹ نوبت دوم

۰۸ / ۰۵ / ۱۳۹۷

     حراست     شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. شرح مختصر خدمات خدمات نگهبانی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی(بخش دوم). محل و مدت انجام خدمات محل انجام خدمات، استان […]

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات عمومی مناقصه شماره : ح م ت ن/۹۷/۳۹ نوبت اول

۰۶ / ۰۵ / ۱۳۹۷

       حراست     شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. شرح مختصر خدمات خدمات نگهبانی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی(بخش دوم). محل و مدت انجام خدمات محل انجام خدمات، استان […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۲) نوبت اول

۰۶ / ۰۵ / ۱۳۹۷

  شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه ذیل را به یک شرکت پیمانکاری (و یا مشارکتی از یک پیمانکار و یک مشاور) ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر پروژه احداث و راه‌اندازی تأسیسات سرچاهی و Flow Line باقیمانده چاه‌های واگذار نشده […]