سال حمايت از كالای ايرانی
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ EN

مناقصات

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۳) نوبت اول و دوم

۲۸ / ۰۳ / ۱۳۹۷

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی     شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات ذیل انتخاب نماید: شرح مختصر خدمات مهندسی امور سطح‌الارضی طرح توسعه میدان […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (شماره : ط م /۹۷/۰۱)

۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۷

نوبت اول / دوم شرکت ملی نفت ایران   شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک و پایانه مربوطه آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره : ط م /۰۱/۹۷)   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (شماره : ط م /۹۶/۰۳) نوبت اول و دوم

۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۷

نوبت اول / دوم شرکت ملی نفت ایران  شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک و پایانه مربوطه   شرکت مهندسی و توسعه نفت(طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه)در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک‌ شرکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (استعلام شماره : ط م /۹۶/۰۴) نوبت اول و دوم

۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۷

  شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک و پایانه مربوطه   شرکت مهندسی و توسعه نفت(طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه)در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک‌ شرکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات ذیل انتخاب نماید: […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ( شماره: ط آ ج/۹۶/۰۱) نوبت اول و دوم

۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۷

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات ذیل انتخاب نماید: شرح مختصر خدمات خدمات نظارت بر امور سطح‌الارضی طرح توسعه میدان […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط م /۹۶/۰۷)

۰۴ / ۰۲ / ۱۳۹۷

نوبت اول / دوم شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه اصلاحیه   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه ذیل را به یک […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره:ط م /۹۶/۰۸) نوبت اول و دوم

۰۴ / ۰۲ / ۱۳۹۷

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه   اصلاحیه   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه ذیل را به یک شرکت پیمانکاری (و […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره:ط م /۹۶/۰۸) نوبت اول

۰۱ / ۰۲ / ۱۳۹۷

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه ذیل را به یک شرکت پیمانکاری (و یا مشارکتی […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط م /۹۶/۰۷) نوبت اول

۰۱ / ۰۲ / ۱۳۹۷

  شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه     شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه ذیل را به یک شرکت پیمانکاری (و […]