سال حمايت از كالای ايرانی
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ EN

مناقصات

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: م ط ک-۰۵-۹۶)

۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۶

                                           شرکت ملی نفت ایران                   نوبت اول و دوم شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان گازی کیش آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: م ط ک-۰۵-۹۶)     شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان گازی کیش) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: م ط ک-۰۳-۹۶)

۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۶

                                                     شرکت ملی نفت ایران                                    نوبت اول و دوم شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان گازی کیش آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: م ط ک-۰۳-۹۶)     شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان گازی کیش) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه ذیل […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (استعلام شماره: ط آ ج/۹۵/۰۰۵)

۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۶

                                                                                                                                                           نوبت اول/ دوم شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (استعلام شماره: ط آ ج/۹۵/۰۰۵)   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مشاور ذیصلاح را برای […]

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی مناقصه شماره : م م الف / خ /۲-۹۶

۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۶

نوبت اول / دوم شرکت مهندسی و توسعه نفت مدیریت منابع انسانی آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی مناقصه شماره : م م  الف / خ /۲-۹۶   شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ، انجام خدمات خودرویی مورد نیاز خود را به یک شرکت […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: م ط ک-۰۲-۹۶)

۱۵ / ۰۵ / ۱۳۹۶

نوبت اول و دوم شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان گازی کیش آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: م ط ک-۰۲-۹۶)   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان گازی کیش) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه ذیل را به صورت EPCF […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: م ط ک-۰۴-۹۶)

۱۰ / ۰۵ / ۱۳۹۶

“نوبت اول / دوم”              شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان گازی کیش شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان گازی کیش) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات ذیل را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید: شرح مختصر خدمات : […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران شماره : م م الف / خ /۱-۹۶

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۶

  شرکت مهندسی و توسعه نفت مدیریت منابع انسانی نوبت اول و دوم   آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره : م م  الف / خ /۱-۹۶   شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی […]

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار (مناقصه شماره: م ط ک-۰۱-۹۶)

۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۶

  شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان گازی کیش آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار (مناقصه شماره: م ط ک-۰۱-۹۶) شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان گازی کیش) در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، اجرای پروژه ذیل را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار […]