سال حمايت از كالای ايرانی
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ EN

مناقصات

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات عمومی مناقصه شماره : ح م ت ن/۹۷/۳۹ نوبت اول

۰۶ / ۰۵ / ۱۳۹۷

       حراست     شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. شرح مختصر خدمات خدمات نگهبانی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی(بخش دوم). محل و مدت انجام خدمات محل انجام خدمات، استان […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۲) نوبت اول

۰۶ / ۰۵ / ۱۳۹۷

  شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه ذیل را به یک شرکت پیمانکاری (و یا مشارکتی از یک پیمانکار و یک مشاور) ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر پروژه احداث و راه‌اندازی تأسیسات سرچاهی و Flow Line باقیمانده چاه‌های واگذار نشده […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۳) نوبت اول و دوم

۲۸ / ۰۳ / ۱۳۹۷

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی     شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات ذیل انتخاب نماید: شرح مختصر خدمات مهندسی امور سطح‌الارضی طرح توسعه میدان […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (شماره : ط م /۹۷/۰۱)

۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۷

نوبت اول / دوم شرکت ملی نفت ایران   شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک و پایانه مربوطه آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره : ط م /۰۱/۹۷)   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (شماره : ط م /۹۶/۰۳) نوبت اول و دوم

۰۶ / ۰۳ / ۱۳۹۷

نوبت اول / دوم شرکت ملی نفت ایران  شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک و پایانه مربوطه   شرکت مهندسی و توسعه نفت(طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه)در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک‌ شرکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (استعلام شماره : ط م /۹۶/۰۴) نوبت اول و دوم

۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۷

  شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک و پایانه مربوطه   شرکت مهندسی و توسعه نفت(طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه)در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک‌ شرکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات ذیل انتخاب نماید: […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ( شماره: ط آ ج/۹۶/۰۱) نوبت اول و دوم

۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۷

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات ذیل انتخاب نماید: شرح مختصر خدمات خدمات نظارت بر امور سطح‌الارضی طرح توسعه میدان […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط م /۹۶/۰۷)

۰۴ / ۰۲ / ۱۳۹۷

نوبت اول / دوم شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه اصلاحیه   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه ذیل را به یک […]