سال رونق تولید
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ EN

مناقصات

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره : پ ت / ۰۱/ ۹۷ ) نوبت اول

۱۴ / ۰۹ / ۱۳۹۷

شرکت مهندسی و توسعه نفت احداث تلمبه­ خانه غرب کارون   شرکت مهندسی و توسعه نفت ( پروژه احداث تلمبه­ خانه غرب کارون ) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی ، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید: ۱-  شرح مختصر پروژه انجام الزامات بهره‌بردار برای تلمبه خانه‌های غرب کارون […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۱۱) نوبت دوم

۲۳ / ۰۸ / ۱۳۹۷

شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر پروژه       عملیات آب‌بندی سازه بتنی چاه‌های میدان نفتی آزادگان جنوبی به صورت C محل و مدت اجرای پروژه محل اجرای پروژه، استان […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۱۱) نوبت اول

۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۷

شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر پروژه       عملیات آب‌بندی سازه بتنی چاه‌های میدان نفتی آزادگان جنوبی به صورت C محل و مدت اجرای پروژه محل اجرای پروژه، استان […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: م ط ک-۰۱-۹۷) نوبت دوم

۱۵ / ۰۸ / ۱۳۹۷

شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان گازی کیش) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات زیر را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید: شرح مختصر خدمات: ارائه خدمات تهیه و توزیع غذای روزانه، تامین امکانات اقامتی، اداری، رفاهی، خودرویی، تردد کشتی و سایر خدمات جنبی جهت طرح توسعه میدان […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: م ط ک-۰۱-۹۷) نوبت اول

۱۴ / ۰۸ / ۱۳۹۷

شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان گازی کیش) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات زیر را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید: شرح مختصر خدمات: ارائه خدمات تهیه و توزیع غذای روزانه، تامین امکانات اقامتی، اداری، رفاهی، خودرویی، تردد کشتی و سایر خدمات جنبی جهت طرح توسعه میدان […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (استعلام شماره : ط م /۹۷/۰۲) نوبت دوم

۲۱ / ۰۷ / ۱۳۹۷

شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک و پایانه مربوطه   شرکت مهندسی و توسعه نفت(طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه)در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک‌ شرکت/ مشارکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات زیر انتخاب نماید: شرح مختصر خدمات خدمات […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (استعلام شماره : ط م /۹۷/۰۲) نوبت اول

۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۷

  شرکت ملی نفت ایران      شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک و پایانه مربوطه     شرکت مهندسی و توسعه نفت(طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه)در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک‌ شرکت/ مشارکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۱۰) نوبت دوم

۱۲ / ۰۷ / ۱۳۹۷

شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات زیر را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر خدمات تأمین خدمات عمومی مورد نیاز در کمپ اصلی طرح […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۱۰) نوبت اول

۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۷

  شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات زیر را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر خدمات تأمین خدمات عمومی مورد نیاز در کمپ اصلی […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۴) نوبت دوم

۲۲ / ۰۶ / ۱۳۹۷

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر پروژه تعمیر و بازسازی جاده شط علی […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۴) نوبت اول

۲۱ / ۰۶ / ۱۳۹۷

  شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی     شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر پروژه تعمیر و بازسازی جاده […]

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی مناقصه شماره : م م الف / خ /۱-۹۷ (نوبت دوم)

۱۴ / ۰۶ / ۱۳۹۷

مدیریت منابع انسانی/ آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی مناقصه شماره : م م الف / خ /۱-۹۷ شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ، انجام خدمات خودرویی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. ۱-شرح مختصر خدمات تأمین خدمات […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۰۰۶/۹۷) (نوبت دوم)

۱۴ / ۰۶ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی/ شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات زیر را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید: ۱-شرح مختصر خدمات خدمات نقلیه سایت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی ۲-محل و مدت انجام خدمات محل انجام […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۰۰۶/۹۷) (نوبت اول)

۱۲ / ۰۶ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی/ شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات زیر را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید: ۱-شرح مختصر خدمات خدمات نقلیه سایت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی ۲-محل و مدت انجام خدمات محل انجام […]

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی مناقصه شماره : م م الف / خ /۱-۹۷ (نوبت اول)

۱۲ / ۰۶ / ۱۳۹۷

مدیریت منابع انسانی/ آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی مناقصه شماره : م م الف / خ /۱-۹۷ شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ، انجام خدمات خودرویی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. ۱-شرح مختصر خدمات تأمین خدمات […]