سال رونق تولید
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ EN

مناقصات

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (استعلام شماره : ط م /۹۷/۰۲) نوبت دوم

۲۱ / ۰۷ / ۱۳۹۷

شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک و پایانه مربوطه   شرکت مهندسی و توسعه نفت(طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه)در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک‌ شرکت/ مشارکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات زیر انتخاب نماید: شرح مختصر خدمات خدمات […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (استعلام شماره : ط م /۹۷/۰۲) نوبت اول

۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۷

  شرکت ملی نفت ایران      شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره / جاسک و پایانه مربوطه     شرکت مهندسی و توسعه نفت(طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره/ جاسک و پایانه مربوطه)در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک‌ شرکت/ مشارکت مشاور ذیصلاح را برای انجام خدمات […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۱۰) نوبت دوم

۱۲ / ۰۷ / ۱۳۹۷

شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات زیر را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر خدمات تأمین خدمات عمومی مورد نیاز در کمپ اصلی طرح […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۱۰) نوبت اول

۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۷

  شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات زیر را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر خدمات تأمین خدمات عمومی مورد نیاز در کمپ اصلی […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۴) نوبت دوم

۲۲ / ۰۶ / ۱۳۹۷

شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر پروژه تعمیر و بازسازی جاده شط علی […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۴) نوبت اول

۲۱ / ۰۶ / ۱۳۹۷

  شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی     شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، اجرای پروژه زیر را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید : شرح مختصر پروژه تعمیر و بازسازی جاده […]

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی مناقصه شماره : م م الف / خ /۱-۹۷ (نوبت دوم)

۱۴ / ۰۶ / ۱۳۹۷

مدیریت منابع انسانی/ آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی مناقصه شماره : م م الف / خ /۱-۹۷ شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ، انجام خدمات خودرویی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. ۱-شرح مختصر خدمات تأمین خدمات […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۰۰۶/۹۷) (نوبت دوم)

۱۴ / ۰۶ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی/ شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات زیر را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید: ۱-شرح مختصر خدمات خدمات نقلیه سایت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی ۲-محل و مدت انجام خدمات محل انجام […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی شماره: ط آ ج/۰۰۶/۹۷) (نوبت اول)

۱۲ / ۰۶ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی/ شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات زیر را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید: ۱-شرح مختصر خدمات خدمات نقلیه سایت طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی ۲-محل و مدت انجام خدمات محل انجام […]

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی مناقصه شماره : م م الف / خ /۱-۹۷ (نوبت اول)

۱۲ / ۰۶ / ۱۳۹۷

مدیریت منابع انسانی/ آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی مناقصه شماره : م م الف / خ /۱-۹۷ شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ، انجام خدمات خودرویی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی ذیصلاح واگذار نماید. ۱-شرح مختصر خدمات تأمین خدمات […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران (استعلام شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۵) نوبت دوم

۲۹ / ۰۵ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، یک شرکت مشاور ذی‌صلاح را برای انجام خدمات زیر انتخاب نماید: شرح مختصر خدمات خدمات نظارت بر امور تحت‌الارضی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی. محل و مدت انجام خدمات […]

آگهی مناقصه عمومی تأمین کالا (مناقصه شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۷) نوبت دوم

۲۹ / ۰۵ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) در نظر دارد از طریقمناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای، کالای مشروح زیر را از شرکت‌های تأمین‌کننده داخلی خریداری نماید: شرح مختصر کالای موردنیاز تأمین و تحویل ۱،۴۰۰،۰۰۰ تن سنگ لاشه در میدان نفتی آزادگان جنوبی. محل و مهلت تحویل […]

آگهی مناقصه عمومی تأمین کالا (مناقصه شماره: ط آ ج/۹۷/۰۰۸) نوبت دوم

۲۹ / ۰۵ / ۱۳۹۷

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی   شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان نفتی آزادگانجنوبی) در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک‌ مرحله‌ای، کالای مشروح زیر را از شرکت‌های تأمین‌کننده داخلی خریداری نماید: شرح مختصر کالای موردنیاز تأمین و تحویل ۱٫۶میلیون مترمربع ژئوتکستایل و ۱٫۶میلیون مترمربع ژئوکامپوزیت در میدان نفتی آزادگان جنوبی. […]