اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

مناقصات

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران شماره : م م الف / خ /۱-۹۶

۲۴ / ۰۳ / ۱۳۹۶

  شرکت مهندسی و توسعه نفت مدیریت منابع انسانی نوبت اول و دوم   آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی شماره : م م  الف / خ /۱-۹۶   شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، انجام خدمات عمومی مورد نیاز خود را به یک شرکت پیمانکاری خدماتی […]

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار (مناقصه شماره: م ط ک-۰۱-۹۶)

۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۶

  شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت طرح توسعه میدان گازی کیش آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار (مناقصه شماره: م ط ک-۰۱-۹۶) شرکت مهندسی و توسعه نفت (طرح توسعه میدان گازی کیش) در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، اجرای پروژه ذیل را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار […]