اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

خانواده هاي موفق شركت متن

گفتگو با جناب آقای مهندس هادی نظر پور

۲۴ / ۰۵ / ۱۳۹۶

دریافت کننده اولین مدرک PgMP از موسسه PMI آمریکا در شرکت ملی نفت ایران ( آموزش را باید از مظلومیت در آورد ) در اولین  ساعات یک روز تابستانی، تیم خانواده موفق روابط عمومی، پا به اتاق یکی از مدیران ارشد گذاشت تا با گفتگویی صمیمی به گوشه‌ای از  رازهای موفقیت‌آمیز ایشان پی ببرد. جناب […]

گپ و گفت با خانم مهندس مریم درخشان

۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۶

  نفر اول طرح ضربتی پرورش مدیران درحوزه مدیریت پروژه های صنعت نفت روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در قالب خانواده موفق با هدف کاهش فاصله میان خانواده و محیط کار، اقدام به معرفی افراد موفق در” خانواده متن” نموده است، در همین راستا ،گپ وگفتی با خانم مریم درخشان انجام داده ایم، […]