اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ EN

اهداف

اهداف

۲۴ / ۰۵ / ۱۳۹۶

– گام های اساسی در برقراری ارتباط موثر با اعضای خانواده – ارتباط صحیح در نظام  خانواده با وضعیت تحصیلی فرزندان – ایجاد بستری مناسب و ارتباطی معنوی بین محیط کارو خانواده و اثربخشی مثبت درآنها – بدست آوردن مهارت های لازم برای تشکیل خانواده موفق – مشورت و هماهنگی و استفاده  از تجربیات خانواده […]