سال جهش تولید
پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ EN

خانواده هاي موفق شركت متن

گپ و گفت با خانم مهندس مریم درخشان

۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۶

  نفر اول طرح ضربتی پرورش مدیران درحوزه مدیریت پروژه های صنعت نفت روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در قالب خانواده موفق با هدف کاهش فاصله میان خانواده و محیط کار، اقدام به معرفی افراد موفق در” خانواده متن” نموده است، در همین راستا ،گپ وگفتی با خانم مریم درخشان انجام داده ایم، […]