اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ EN

پيشگفتار

آموزش راهی به سوی پیشرفت

۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۶

مقدمه: اداره آموزش شرکت مهندسی وتوسعه نفت هم زمان با تاسیس این شرکت فعالیت خود را با هدف ارتقاء سطح علمی مدیریتی ، تخصصی و عمومی کارکنان ، بهره‌گیری ازاستانداردهای تعیین شده از سوی آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران آغاز کرده است و تا به امروز با برگزاری صدها عنوان دوره های آموزشی تخصصی،مدیریتی […]