اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ EN

مقدمه

آموزش راهی به سوی پیشرفت

۱۵ / ۰۵ / ۱۳۹۶

  مقدمه: اداره آموزش شرکت مهندسی وتوسعه نفت هم زمان با تاسیس این شرکت  فعالیت خود را با هدف ارتقاء سطح  علمی مدیریتی ، تخصصی و عمومی کارکنان ، بهره‌گیری ازاستانداردهای تعیین شده از سوی آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران آغاز کرده است و تا به امروز با برگزاری صدها عنوان دوره های آموزشی […]