اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

اهم وظايف

اهم وظایف

۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۶

واحد آموزش با دریافت نقطه نظرات مدیران، کارکنان و روسای بخش های مختلف شرکت با برنامه ریزی های مدون دوره های آموزشی را برای تمامی کارکنان اعم از رسمی، قراردادی، پیمانکاری برگزار می کند. در همین راستا تعامل و همکاری مستمر با مجموعه های مهم وتخصصی آموزش درسطح کشور، خارج از کشور و صنعت نفت […]