اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ EN

HSE

عملکرد شرکت

۲۹ / ۰۵ / ۱۳۹۶

پیامهای HSE و درسهای از حادثه

۰۴ / ۰۷ / ۱۳۹۴

پیامهای  HSE درسهایی از حادثه

مستندات و الزامات HSE

۲۲ / ۰۶ / ۱۳۹۴

راهنمای استقرار و توسعه نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست – HSE

۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۰

پیشگفتار صنعت نفت به عنوان طلایه دار فعالیت های صنعتی با استفاده از تکنولو‍ژی های نوین، همواره به حفظ و صیانت نیروی انسانی متخصص خویش اهمیت داده و از هیچ تلاشی در این راستا مضایقه ننموده است. حضور واحدهای ایمنی، آتش نشانی و بهداشت فعال در تمام صنعت نفت از شروع فعالیت های نمونه های […]