اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ EN

انتصابات

شهنازی زاده مدیرعامل شرکت متن شد

۱۸ / ۰۵ / ۱۳۹۵

       با حکم معاون وزیر نفت، سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) شد. به گزارش خبرنگار شرکت متن در حکم علی کاردر، خطاب به شهنازی زاده آمده است: «نظر به پیشنهاد معاون محترم توسعه ومهندسی و با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی […]