سال رونق تولید
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ EN

درباره ما

شرکت مهندسی و توسعه نفت ( متن )

شرکت مهندسی و توسعه نفت در سال ۱۳۷۳ بمنظور مدیریت و نظارت بر روند اجرای پروژه‌های عظیم نفت و گاز در شرکت ملی نفت تاسیس گردید. حدود ۵۰۰ نفر از پرسنل فنی و مدیریتی کارآمد در این شرکت مشغول به کار هستند.

شرکت متن در راستای اجرای پروژه های متعدد خشکی و دریائی با شرکتهای پیمانکاری / مهندسی گوناگون در داخل و خارج از کشور همکاری داشته و زمینه لازم جهت انتقال فناوری و تکنولوژی مربوط به صنایع نفت و گاز وابسته به پروژه های فوق را به داخل کشور فراهم نموده است.

 

متن – بازوی توسعه ای شرکت ملی نفت – نگرش ، رسالت و ارزش‌های شرکت

 

نگرش حقوقی

تبدیل شدن به یک شرکت توانمند ، خودساخته و پویا در شرکت ملی نفت ایران

 

رسالت حقوقی و اهداف پروژه‌ای

این شرکت در راستای اجرای پروژه های توسعه ای که براساس ارزش های عالیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده موظف به تضمین موارد زیر می‌باشد :

* اجرای ایمن و بدون خطر پروژه ها

* نیل به نیازهای فراگیر ملی

* اجرای بموقع پروژه ها

* اجرای پروژه ها در قالب بودجه مصوب

* حفظ کیفیت و تعادل اکولوژیکی در روند اجرای طرحها با اتخاذ روش های مناسب

* اجرای اندیشمندانه و آینده نگر پروژهها بمنظور بهره‌برداری نسل حاضر و نسلهای آتی از منابع زیرزمینی

* اتخاذ روشی مناسب جهت حصول نیازهای نظام‌بخش و منطقی پروژه ها و شفاف‌سازی وضعیت آنها.

* اتخاذ راهکاری مناسب بمنظور اجرای پروژه ها در چارچوب روش ها و استانداردهای ملی و بین المللی

 

ارزش های شرکت

* تمایل زیاد و علاقه‌ای پویا به ارتقاء و تفوق

* ارتقاء کیفیت بعنوان رمز حیات و کاربرد استانداردهای بالای محیط کار

* شناخت و تخصیص ابداعات و نوآوریها در افزایش ارزش ها بعنوان اصل بنیادین پیشرفت

* ارتقاء و پرورش استانداردهای بالای رفتاری و کیفی جهت اخذ یک هویت حقوقی توانمند

* ترفیع و ترویج درستی ،صداقت و یکپارچگی بعنوان اصل عمده در کار

* ارتقاء هماهنگی و افزایش تفاهم مابین پیمانکاران مختلف یک پروژه به منظور حصول بهترین نتیجه .