سال رونق تولید
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ EN

اخبار متن

  به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، سیزدهمین جلسه کارگروه اقتصاد...
وزیر نفت، دستورالعمل «الزام به تغییر روش ساخت و نصب واحدهای (Skid Mounted) بهره‌برداری...