سال رونق تولید
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ EN

اخبار متن

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر رضا دهقان معاون مدیرعامل...
منطقه استراتژیک غرب کارون، بخش بزرگی از قلمرو کاری شرکت مهندسی و توسعه نفت...
اینکه به صداقت، شرافت و دانش کسی اعتقاد داشته باشی و بعد ببینی که...
مجری طرح توسعه سپهر و جفیر در شرکت متن با بیان اینکه تمام موانع...
دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) حذف نفت ایران از بازار را غیرممکن دانست...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت...
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، در محل دائمی...