سال حمايت از كالای ايرانی
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ EN

اخبار متن

  به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی دکتر...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، جلسه (Kick-off meeting) پروژه احداث...
نحوه تامین اعتبار پروژه مخازن ذخیره سازی نفت خام گوره به منظور تکمیل مراحل...
پایانه صادراتی منطقه بهرگان هم اکنون برای دریافت، ذخیره سازی و صادرات نفت خام...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی دکتر...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، کوروش رضازاده،‌ رئیس HSE و...
مدیرعامل شرکت متن از برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از توان داخلی در توسعه منطقه...
  مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، یکی از اهداف اصلی طرح توسعه منطقه مکران...