سال حمايت از كالای ايرانی
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ EN

اخبار متن

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، حیدرعلی فرهنگیان مجری طرح احداث...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت...
سرپرست طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی از تولید فعلی یکصدهزار بشکه ای نفت...
بیژن زنگنه، وزیر نفت، بخشنامه صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های بی‌تاثیر در کارایی وزارت نفت...
نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، روز چهارشنبه (۲۷ تیرماه) از مناطق عملیاتی غرب کارون...