اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ EN

اخبار متن

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، طی حکمی از سوی سید...
در راستای پیگیری‌های روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در پاسخ به خبرهای...
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در حال حاضر تولید زودهنگام...
طرح‌های توسعه‌ای مناطق عملیاتی غرب کارون، که از اهم فعالیت‌های شرکت مهندسی و توسعه...
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه‌گذاری حداکثری و ازدیاد برداشت از میدان‌های...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، مراسم دیدار نوروزی سید نورالدین...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، جوایز مسابقات برگزار شده ویژه...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، جلسه شورای راهبری حراست شرکت...