سال حمايت از كالای ايرانی
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ EN

اخبار متن

بیانیه اجلاس ۱۷۴ اوپک با تاکید بر حفظ توافق نوامبر ۲۰۱۶ و پایبندی ۱۰۰...
مدیرعامل شرکت متن با اشاره به تداوم فعالیت‎های توسعه‎ای در میدان‎هایی نظیر آزادگان و...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن،...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت متن...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت متن...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، ظهر امروز یکشنبه ( ۲۷...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و  توسعه نفت، دکتر تورج دهقانی مدیرعامل این...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، مراسم تودیع فرهاد داراخانی و...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت متن...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت متن...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، اولین جلسه هماهنگی دکتر تورج...