سال جهش تولید
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ EN

اخبار متن

قرارداد واحد فرآورش سیار در میدان نفتی آزادگان جنوبی به روش BOO ساخت، تملک،...
توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون به دلیل همپوشانی منابع هیدروکربوری آن با کشور عراق،...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر عبیات معاون امور عمرانی...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر تورج دهقانی مدیرعامل شرکت...
به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، روز شنبه۱۱ اسفند ماه، جلسه‌ای...